Topacz – łazienka

Spotkania i konsultacje
Projekt łazienki
Wizualizacje poglądowe
Rysunki techniczne
Specyfikacja materiałów
Zapewnienie ekipy remontowej
Nadzór autorski